• מהי לקות למידה

    מהי לקות למידה

מהי לקות למידה


תיאור ליקויי הלמידה תלמידים עם ליקויי למידה מגלים הפרעות ספציפיות ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות (קריאה, כתיבה וחשבון) ובשימוש בהן, וזאת עקב שיבושים בתהליכי עיבוד קוגניטיבי, שהבסיס המשוער שלהם הוא נוירולוגי.
 

בדרך כלל יכולתם האינטלקטואלית תקינה, אולם חלקם מתפקדים ברמה נמוכה יותר.
 

הם מגלים קשיים שונים בתפקודם הקוגניטיבי, כגון בתפקודי השפה והחשיבה, בתפיסה, בהתמצאות במרחב ובזמן, בזיכרון, בקשב ובריכוז, בתפקוד המוטורי, בתיאום התפיסתי-תנועתי, בארגון ועוד.
 

קשיים בתפקודים קוגניטיביים נחשבים ליקויי למידה רק כשמתלווה אליהם קושי לימודי באחד התחומים (לפחות) של המיומנויות הנרכשות. לעתים קרובות יש לתלמידים עם ליקויי למידה בעיות בהסתגלות למצבים חברתיים ולמצבים המחייבים גמישות בתגובות. ההפרעות מלוות לעיתים קרובות בקשיים רגשיים, עקב כישלונות חוזרים ונשנים המובילים להתפתחות של דימוי עצמי נמוך, לירידה במוטיבציה הלימודית ולחרדות.
 

לא כל התופעות מופיעות בהכרח יחד.
 

המקור העיקרי לקשייהם אינו בנכות פיזית, בליקוי חושי, ברמה שכלית נמוכה, בבעיות רגשיות ראשוניות או בהשפעות סביבתיות (כגון הבדלים תרבותיים והוראה לקויה או לא מספקת), אולם קשיים אלה יכולים להופיע בו-זמנית עם ליקויי הלמידה. אצל חלק מהתלמידים עם ליקויי למידה יש היסטוריה משפחתית של ליקויי למידה המשקפת סיבה גנטית ללקות.
 

בתולדותיהם של חלק מליקויי הלמידה מתגלות הפרעות התפתחותיות בזמן העוברות, בתהליך הלידה או בילדות הרכה. אצל אחרים ליקויי הלמידה עשויים להתגלות בשלבים מאוחרים לאורך מעגל החיים.

צרו קשר

הצהרת נגישות