הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה

בית - שירותים - ראשי


  • הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה

הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה


הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה: הדרכה וטיפול התואמים את כישוריו ויכולותיו של התלמיד, תוך התייחסות לסגנון הלמידה הייחודי של התלמיד.

במהלך הסיוע התלמיד ירכוש כלים ואסטרטגיות למידה, יפתח מודעות לסגנונות הלמידה השונים והמגוונים, יתאים אותם לעצמו ויבצע תהליכים של מטהקוגניציה. בעקבות הטיפול, התלמיד יהפוך ללומד עצמאי, בעל מודעות לתהליכים שעליו לבצע לשם השגת יעדיו הלימודיים. בטוחני שלאחר תהליך ההתערבות התלמיד יעצים את עצמו וירגיש בטוח בעצמו ודימויו העצמי יעלה לאין ערך!צרו קשר

הצהרת נגישות